De grondsoort van onze tuinen

Start Historie Vogels_in_de_tuin grond_geologie organisatie/bestuur Groenten 400 jaar Stadhuis tips filmpjes

 

 

 

 Wat voor grond zit er onder uw tuintje?

 

Vooraf een beetje geologie:

 

Wij wonen  in het stroomgebied van Maas en Rijn. Dit houdt in dat deze beide rivieren ons gebied gevormd hebben.

Alle hoogte verschillen, maar ook alle grondsoorten die we in onze streek aantreffen, zijn op de een of andere wijze het gevolg van deze twee rivieren.

 

We zijn vertrouwd met de Maas, maar  er is een periode geweest dat ook de Rijn  in onze streek stroomde. U moet denken aan de tijdsperiode van een paar honderdduizend jaar geleden  tot ongeveer 10.000 jaar geleden .

Het klimaat was in deze periode veel koeler dan nu.  We spreken van een ijstijd. (de laatste was het Weichselien 100.000-10.000 jaar )

De stroomsnelheid van de rivieren is in deze periode  heel groot, en er wordt  veel zand en grind  van de Alpen aangevoerd.

Door deze grote afvoer van zand en grind hebben de rivieren geen vaste  bedding, en stromen via allerlei wisselende geulen in een heel groot gebied.

Men spreekt van een vlechtend rivierensysteem.

In deze periode wordt de onderlaag onder onze tuinen afgezet, deze bestaat dus uit zand en grind.

Dit zand en grind wordt o.a. door Teunissen  gewonnen.

  

Interessante site Geologie van Nederland

Deze koude periode eindigt 10.000 jaar geleden als het klimaat warmer wordt.

Er is dan minder waterafvoer ( ongeveer zoals nu) en de rivieren gaan  minder snel stromen. De  Maas en Rijn krijgen, als gevolg van deze verminderde waterafvoer,  een vaste bedding.

Deze rivieren krijgen in deze periode  ongeveer hun huidig stroomgebied. Dat wil zeggen dat de Rijn in deze periode opschuift richting Duitsland.  

In deze periode gaan de rivieren meanderen, d.w.z. dat de vaste bedding, door binnen en buitenbocht stroomsnelheid verschillen, langzaam van plaats verandert.

Er wordt dan zand en vooral klei afgezet.

Op het reeds afgezette zand en grind wordt  ongeveer een meter klei afgezet.

Deze klei zit, als je wat dieper graaft, onder uw tuintje maar in Siebengewalt  en Ottersum zie je deze klei als landbouwgrond overal liggen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

 

De situatie is dan dus zand en grind onderin en een laag klei van een meter daar bovenop

 

In ons gebied stroomt dan nog steeds de Maas, de Rijn is inmiddels naar Duitsland vertrokken.

Het klimaat wordt dan nog warmer, de waterafvoer van de Maas neemt nog meer af, en een groot deel van de Maasbedding ligt lange tijd droog.

Door een constante westen wind stuift er dan grof zand uit de droge maasbedding. Er worden  aan de oostzijde van de Maas duinen gevormd.

Deze Maasduinen liggen dus op de meter klei met daaronder nog steeds het bekende zand en grind.

 

Onze tuinen liggen dus  in dit maasduinen gebied.

 

Het zand waarin u dus wekelijks wroet is dus z,n 10.000 jaar geleden door de wind afgezet.

 

De eigenschappen van dit zand:

Het is grof zand en omdat het door de wind verplaatst is, is het gesorteerd; d.w.z. Alle korreltjes zijn even groot. Eventueel kunt u  dit gemakkelijk met een loepje zien.

 

Dit grove zand heeft en aantal  goede en minder goede eigenschappen.

Laten we beginnen met de goede eigenschappen.

Het is grof zand daardoor gemakkelijk  te bewerken.

Het is in het voorjaar snel droog en warmt daardoor sneller op . Dus uitstekend geschikt voor  vroege teelten.

Slechte eigenschappen:

Dit zand houdt moeilijk water en voedingstoffen vast en is dus droogtegevoelig.

Ook kunstmeststoffen worden moeilijk vast gehouden en spoelen dus uit.

Door het  toevoegen van veel organische mest kunt u, het vermogen van deze grond om water en voedingstoffen vast houden verbeteren.

 rivierduinengebied met vennen

 

Wat is het effect van de kleilaag onder dit zand?

Daar kunnen we kort over zijn In ons geval zit deze kleilaag zo diep dat deze geen effect heeft.

Je kunt je wel voorstellen dat wanneer deze kleilaag vlak onder de bouwvoor zou zitten, de ontwatering van uw grondje ernstig belemmerd zou zijn.

Er zou in dat geval zelfs een vennetje in uw tuin kunnen ontstaan.